Privacy policy

Annan Suklaatehtaan tietosuojaseloste

Päivitetty 29.6.2020

Annan Suklaatehdas sitoutuu suojaamaan asiakkaidensa ja muiden verkkokaupassa kävijöiden yksityisyyttä. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, kuinka käsittelemme henkilötietoja. Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan tässä tietosuojakäytännössä Annan Suklaatehdasta. Tietosuojakäytäntö koskee kaikkia tuotteita ja palveluja, joissa kerätään henkilötietoja tai joista on linkki tietosuojakäytäntöön tai joissa tietosuojakäytäntö on nähtävissä. Tietosuojakäytännössä käytettävien käsitteiden määritelmät ovat jäljempänä kohdassa 13.

Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan, mihin tarkoituksiin keräämme ja käytämme henkilötietoja sekä miten olemme varmistaneet, että sinulla on riittävät mahdollisuudet hallita henkilötietojesi käyttöä.

Rekisterinpitäjä: Annan Suklaatehdas, Merimiehenkatu 23 (LH1), 00150 Helsinki

 

1. Käsittelyn perusteet

Henkilötietojen käsittelyn kolme tärkeintä laillista perustetta ovat (1) saamamme suostumus, (2) tekemämme sopimus ja (3) oikeutetut etumme.

Henkilötietojen kerääminen perustuu yhteen tai useampaan seuraavista laillisista perusteista:

 • Olemme saaneet ennalta (kirjallisesti, suullisesti tai verkossa) nimenomaisen suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn (tätä laillista perustetta käytetään ainoastaan täysin vapaaehtoisen käsittelyn yhteydessä – sitä ei sovelleta, jos käsittely on jollain tavoin välttämätöntä tai pakollista).
 • Käsittely on tarpeen Annan Suklaatehtaan kanssa tehdyn sopimuksen yhteydessä (”sopimukseen perustuva tarve”).
 • Käsittely on oikeutetun etumme mukaista liiketoimintamme johtamiseen, hoitamiseen tai edistämiseen liittyvistä syistä, eivätkä omat etusi tai perusoikeutesi tai -vapautesi syrjäytä tätä etua (”oikeutetut edut”).

Sinulla on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamasi suostumus milloin tahansa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.


2. Kerättävät henkilötiedot

Keräämme seuraavia tietoja:

 • suoraan antamasi tiedot
 • verkkokauppamme tai muiden verkkosivustojemme käytön yhteydessä kerätyt tiedot
 • ostoksiin ja muihin liiketoimiin kanssamme liittyvät tiedot.

Huomaa, että emme kerää maksutietoja. Kaikkia maksutietoja käsittelevät valtuutetut ulkopuoliset maksupalvelujen tarjoajat.

Henkilötietoja voidaan kerätä joko suoraan sinulta, tai automaattisesti laitteista, joilla käytät palvelujamme, tai ulkopuolisista lähteistä jäljempänä kuvatulla tavalla..

Suoraan kerättävät tiedot:

 • yhteystiedot: nimi, sähköpostiosoite (-osoitteet), puhelinnumero, postiosoite
 • käyttäjätiliin liittyvät tiedot: käyttäjätunnus, kryptattu salasana
 • annetut suostumukset, lähetetyt viestit, annettu palaute
 • ilmoitetut erikoisruokavaliot
 • yrityksen nimissä tehtyihin tilauksiin liittyvät tiedot: yrityksen nimi ja yhteystiedot
 • lahjakorttiostoja koskevat tiedot: vastaanottajan nimi, postiosoite, toimitusosoite (-osoitteet), puhelinnumero ja sähköpostiosoite (-osoitteet)
 • muut ennalta annetun, nimenomaisen ja vapaaehtoisen suostumuksen perusteella kerättävät tiedot (mukaan lukien sosiaalisen median julkiset profiilit).

Verkkosivustojemme käytön yhteydessä kerättävät tiedot:

 • käyttäjätilin tunnistetiedot ja rekisteröintipäivä (jos olet kirjautunut sisään)
 • käytettävä selain, käyttöjärjestelmä, laitemalli, IP-osoite, yhteyden muodostamisaika ja yhteyden kesto
 • verkkosivut, joiden kautta sivustollemme on siirrytty, tarkastelemasi sivut ja kaikki muu toimintasi sivustollamme (esimerkiksi tehdyt valinnat; sivustot, joille on siirrytty; sekä käytetyt hakusanat)
 • evästeet ja muut tunnisteet
 • markkinointitiedot: asiakkaalle suunnatut tai tarjotut edut, kampanjat ja palvelut ja niiden käyttö
 • muut suostumuksesi perusteella kerättävät tiedot.

Ostoksiisi liittyvät tiedot:

 • tiedot tilauksistasi, toimituksista, maksumenetelmistä, laskutusosoitteista ja toimitusosoitteista sekä muut tiedot liiketoimistasi Annan Suklaatehtaan kanssa
 • yhteydenottosi asiakaspalveluumme ja siihen liittyvä viestintä
 • osallistumisesi kampanjoihimme
 • sinun yhteystietosi.


3. Henkilötietojen käyttö

Keräämme henkilötietojasi voidaksemme tarjota tuotteitamme ja palvelujamme parhaalla mahdollisella tavalla, luodaksemme sujuvan ostokokemuksen sekä varmistaaksemme verkkosivustojemme tehokkaan toiminnan ja ylläpidon. Käytämme keräämiämme tietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • tuotteiden tarjoaminen, markkinointi ja personointi
 • asiakaspalvelu
 • tilaukset
 • käyttäjien tunnistaminen.

Voimme käsitellä henkilötietojasi seuraavia tarkoituksia varten:

I. Tuotteiden tarjoaminen, markkinointi ja personointi

Lisäksi voimme käsitellä henkilötietojasi verkkosivustojemme, tuotesuositustemme ja tuotevalikoimamme optimoimiseksi niin, että ne vastaavat paremmin mieltymyksiäsi. Näin voimme näyttää ja tarjota sinulle parempia ja kiinnostavampia tuotteita ja sisältöjä. Voimme luoda tätä varten tilin (joka voi olla vierastili kirjautumattomia käyttäjiä varten) antamiesi tietojen ja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti keräämiemme tietojen perusteella. Tiliin voidaan myös tallentaa tietoja siitä, oletko avannut lähettämiämme sähköpostiviestejä ja napsauttanut niissä olevia linkkejä.

Henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksena voi olla tuotteitamme koskevien tietojen antaminen, uusien tuotteiden tai saatavilla olevista eduista ilmoittaminen. Edellytyksenä on silloin, että olemme ensin saaneet sinulta sovellettavan lain mukaisen suostumuksen, jos se on tarpeen kyseistä käyttötarkoitusta varten. Tällainen markkinointi voi tapahtua seuraavasti:

 • suoramarkkinointi postitse tai puhelimitse, mukaan lukien tekstiviestit
 • sähköinen viestintä: sähköposti ja muut sähköiset viestit
 • digitaalinen markkinointi (esimerkiksi display-mainonta, hakukonemarkkinointi).

II. Asiakaspalvelu

Voimme käsitellä henkilötietojasi voidaksemme tarjota henkilökohtaista, räätälöityä palvelua ottaessasi yhteyttä asiakaspalveluumme.

Asiakaspalvelumme voi käsitellä henkilötietojasi ottaessasi yhteyttä siihen. Voimme yhdistää asiakaspalvelumme keräämät henkilötiedot muihin henkilötietoihin, esimerkiksi ostohistoriaan. Näin voimme tarjota mahdollisimman tehokasta ja henkilökohtaista palvelua.

III. Tilaukset

Jos olet ostanut tuotteita verkkokaupastamme tai puodistamme, voimme käsitellä henkilötietojasi tilauksen käsittelyn yhteydessä.

Maksutietoja ei tallenneta järjestelmiimme, vaan toimitat ne transaktion yhteydessä suoraan ulkopuoliselle maksupalvelujen tarjoajalle.

IV. Laittoman toiminnan havaitseminen, tutkiminen ja ehkäiseminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi laittoman toiminnan havaitsemiseksi, tutkimiseksi ja ehkäisemiseksi. Voimme toimittaa tietojasi lainvalvontaviranomaisille niiden pyynnöstä tai sovellettavassa laissa määritellyn, petosten ja muiden laittomien toimien ehkäisemistä ja tutkimista koskevan laillisen perusteen nojalla. Voimme luovuttaa henkilötietojasi muille tahoille toimivaltaisen tuomioistuimen määräyksestä.

V. Käyttäjien tunnistaminen

Voimme tunnistaa sinut, jotta voimme tarjota hänelle yksilöllisempää, räätälöityä palvelua ja paremman kokemuksen.

Voimme tunnistaa toimintaasi verkossa evästeiden avulla. Lue lisää käyttämistämme evästeistä. Mobiilisovelluksissa ja verkkokaupoissa käyttäjä voidaan tunnistaa kirjautumistietojen perusteella.

4. Henkilötietojen säilytysaika

 • Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin tilisi on voimassa, sekä kunnes sovellettavan lainsäädännön mukaisten vaateiden vanhentumisaika on umpeutunut ja mahdollisesti pidempään, jos sovellettavassa laissa niin määrätään tai sallitaan.

Pyrimme kaikin kohtuullisin keinoin varmistamaan, että henkilötietojasi käsitellään vain sen ajan kuin on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä esitettyjä tarkoituksia varten.

Jos olet luonut tilin verkkokauppaamme henkilötietojasi säilytetään, kunnes lopetat tilin tai pyydät, että tiedot poistetaan.

Henkilötietojesi säilytysaika määräytyy seuraavasti: Säilytämme kopioita henkilötiedoistasi tunnistamisen mahdollistavassa muodossa ainoastaan tässä tietosuojakäytännössä esitettyjen tarkoitusten vaatiman ajan, jollei sovellettavassa laissa määrätä pidemmästä säilytysajasta. Henkilötietojasi voidaan etenkin säilyttää laillisten oikeuksiemme todentamiseen, käyttämiseen tai puolustamiseen tarvittavan ajan.


5. Henkilötietojen luovuttaminen muille

Emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille. Poikkeuksena ovat henkilötietojen käsittelijät ja hyväksytyt kolmannet osapuolet, joille tietojasi luovutetaan sovellettavan lain mukaisesti. Emme myy tai vuokraa henkilötietoja. Tietosi suojataan riittävällä tavalla, jos niitä siirretään muihin maihin. Voimme luovuttaa tietojasi, jos se on välttämätöntä lakiin perustuvien pyyntöjen vuoksi, petosten torjumiseksi, fuusioiden tai yritysostojen yhteydessä tai etujemme suojaamiseksi.

Emme myy, vuokraa tai luovuta muulla tavoin henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle tästä tietosuojakäytännöstä poikkeavalla tavalla.

Luovutamme henkilötietojasi ainoastaan jäljempänä mainituille tahoille seuraavista syistä:

 • Ulkopuoliset henkilötietojen käsittelijät. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa maksupalvelujen tarjoajille ja tilauksia toimittaville yrityksille. Nämä valtuutetut kolmannet osapuolet saavat käyttää henkilötietojasi ainoastaan tässä tietosuojakäytännössä kuvattuihin tarkoituksiin, ja niiden on ehdottomasti pidettävä henkilötietosi salassa. Edellytämme niiltä myös korkeatasoisia tietoturvatoimia henkilötietojesi suojaamiseksi.
 • Kansainvälinen tiedonsiirto. Voimme tarjota palvelujamme käyttämällä eri maissa, myös EU:n/ETA-alueen ulkopuolisissa maissa, sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Henkilötietojasi voidaan siksi siirtää sen maan ulkopuolelle, jossa palvelujamme käytetään. Jos henkilötietojasi siirretään EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle, varmistamme, että niiden siirtoon sovelletaan asianmukaisia sopimukseen perustuvia toimenpiteitä (esimerkiksi käyttämällä Euroopan komission vakiosopimuslausekkeita), että siirrolla on asianmukainen laillinen peruste ja että tietojen käsittely ja salassapito täyttää sovellettavien lakien vaatimukset.
 • Lakiin perustuvat pyynnöt. Sovellettavan lain vaatimukset, oikeudenkäyntimenettelyihin vastaaminen tai muut lakiin perustuvat pyynnöt voivat velvoittaa meidät luovuttamaan henkilötietojasi viranomaisille tai kolmansille osapuolille.
 • Etujemme suojaaminen ja petosten torjunta. Voimme luovuttaa tai muulla tavoin käsitellä henkilötietojasi sovellettavan lain mukaisesti myös oikeutettujen etujemme puolustamiseksi (esimerkiksi siviili- tai rikosoikeudenkäynnissä) ja petosten torjumiseksi.
 • Fuusiot ja yritysostot. Jos liiketoimintojamme myydään, yhdistetään tai järjestellään uudelleen (esimerkiksi fuusiot ja yritysostot), voimme tarvittaessa luovuttaa henkilötietojasi mahdollisille tai toteutuneille ostajille tai niiden neuvonantajille.


6. Lasten henkilötiedot

Hyväksymme tuotetilauksia vain 18 vuotta täyttäneiltä kuluttajilta tai alle 18-vuotiailta huoltajansa suostumuksella. Emme näin ollen pyri keräämään lasten henkilötietoja.


7. Henkilötietojen suojaamistoimet

Huolehdimme henkilötietojesi suojaamisesta asianmukaisin suojatoimin. Olemme toteuttaneet sekä teknisiä että organisatorisia toimenpiteitä, ja ainoastaan tarkoin rajatulla henkilöstöllä on pääsy tietoihisi. Siirrettäessä tietoja internetin kautta on kuitenkin syytä olla varovainen, sillä tietojen lähettäminen verkkosivustollemme on lähettäjän omalla vastuulla.

Olemme toteuttaneet sovellettavaan lakiin perustuvat asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojesi suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai lainvastaiselta tuhoamiselta, häviämiseltä tai muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta, luvattomalta pääsyltä sekä muulta lainvastaiselta tai luvattomalta käsittelyltä.

Suojaamme henkilön tunnistamisen mahdollistavia tietoja erilaisin fyysisin ja sähköisin keinoin ja erilaisten käytäntöjen avulla. Pyrimme etenkin estämään luvattoman pääsyn järjestelmiimme. Vain erikseen nimetyillä työntekijöillämme sekä puolestamme tai toimeksiannostamme työskentelevillä ulkopuolisilla yrityksillä (”valtuutetut kolmannet osapuolet”) on pääsy henkilötietoihisi tai oikeus käsitellä niitä.

Kaikilla tällaisia tietoja käsittelevillä henkilöillä on oltava henkilökohtainen valtuutus.  Kaikki työntekijämme ja valtuutettujen kolmansien osapuolten työntekijät, joille myönnetään pääsy henkilötietoihisi, ovat velvollisia pitämään tällaiset tiedot salassa.

Vaikka pyrimme suojaamaan henkilötietojasi kaikin kohtuullisin keinoin, emme voi taata sivustollemme lähettämiesi tietojen tietoturvaa, vaan niiden lähettäminen on lähettäjän omalla vastuulla. Kun olemme vastaanottaneet tietosi, pyrimme estämään niiden luvattoman käytön tiukkojen käytäntöjemme ja suojausominaisuuksien avulla.


8. Toimet, joita voit tehdä henkilötietojen käsittelyyn liittyen

Jollei sovellettavasta laista muuta johdu, sinulla voi olla seuraavat henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

 • henkilötietojen antamatta jättäminen
 • henkilötietoihin pääsy tai kopion saaminen niistä
 • tietojen tarkistaminen ja muokkaaminen käyttäjätilillä
 • suoramarkkinoinnin kieltäminen
 • henkilötietojen tarkistaminen ja muokkaaminen
 • evästeiden käytön estäminen ja niiden poistaminen
 • sijaintitietojen käsittelyn salliminen tai kieltäminen
 • tietojen poistaminen tai niiden käsittelyn rajoittaminen
 • henkilötietojen käsittelyn vastustaminen
 • suostumuksen peruuttaminen
 • tietojen siirtäminen toiselle rekisterinpitäjälle
 • valituksen tekeminen valvontaviranomaiselle.

Pyrimme aina varmistamaan, että hallussamme olevat henkilötiedot pitävät paikkansa. Kehotamme siksi sinua päivittämään tilisi tiedot, jos niissä on tapahtunut muutoksia. Jäljempänä on luettelo henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä oikeuksista, jotka voivat olla käytettävissäsi, jollei sovellettavasta laista muuta johdu. Pyrimme kaikin kohtuullisin keinoin varmistamaan, että käsittelemme ainoastaan sellaisia henkilötietojasi, joiden käsittely on kohtuudella tarpeen tässä tietosuojakäytännössä esitettyjen tarkoitusten yhteydessä.

Huomaa, että käyttäessäsi jotain jäljempänä luetelluista oikeuksista sinulta voidaan pyytää lisätietoja henkilöllisyytesi varmistamista varten. Tällaisia lisätietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen, ja ne poistetaan, kun henkilöllisyytesi on varmistettu.

 • Tietojen antaminen: Voit päättää, ettet anna henkilötietoja meille. Huomaa, että kaikki verkkosivustojemme ja muiden palvelujemme ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissäsi, jos et anna henkilötietojasi (voi olla, ettemme esimerkiksi pysty käsittelemään tilaustasi ilman tarvittavia tietoja).
 • Oikeus tutustua tietoihin: Sinulla voi olla oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi tai pyytää kopiota niistä sekä tietoa niiden luonteesta, käsittelystä ja luovuttamisesta.
 • Suoramarkkinoinnin kieltäminen: Lisäämme peruutuslinkin kaikkiin lähettämiimme sähköisiin markkinointiviesteihin. Suostumuksen suoramarkkinointiin voi peruuttaa milloin tahansa. Jos peruutat suostumuksesi, päivitämme viipymättä tietoihimme emmekä enää lähetä suoramarkkinointiviestejä. Voimme kuitenkin edelleen ottaa yhteyttä, jos se on tarpeen tilaamiesi tuotteiden.
 • Henkilötietojen tarkistaminen ja muokkaaminen: Jos sinulla on käyttäjätili, voit itse muokata ja täydentää henkilötietojasi. Jos sinulla ei ole käyttäjätiliä, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme, joka oikaisee tai poistaa virheelliset, tarpeettomat tai vanhentuneet tiedot tai täydentää puuttuvat tiedot pyynnöstäsi niin pian kuin mahdollista.
 • Evästeiden käytön estäminen ja niiden poistaminen: Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia. Huomaa, että evästeiden käytön estäminen voi vaikuttaa verkkosivustojemme käytettävyyteen. Voit myös poistaa evästeitä selaimesta muuttamalla sen asetuksia. Aiemman evästeen keräämät tiedot eivät silloin vaikuta tiliin, joka luodaan evästeiden poistamisen jälkeen kerättyjen tietojen perusteella.
 • Tietojen poistaminen tai niiden käsittelyn rajoittaminen: Jos olet sitä mieltä, että käsittelemämme tiedot ovat epätarkkoja tai virheellisiä, että käsittely ei ole lainmukaista tai että käsittelemme tietoja käsittelyn tarkoituksen vastaisesti, tai jos haluat vastustaa tietojen käsittelyä, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme ja pyytää poistamaan tiedot tai rajoittamaan niiden käsittelyä. Huomaa, että tutkimme pyyntösi niin pian kuin on kohtuudella mahdollista ennen kuin päätämme jatkotoimista.
 • Vastustamisoikeus: Sinulla voi olla oikeus perustellusta syystä vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Voit peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamasi suostumuksen milloin tahansa. Jos peruutat suostumuksesi, voimme silti käsitellä henkilötietojasi muilla laillisilla perusteilla, joita ovat esimerkiksi tilausten hoitaminen ja tilaustietojen tallentaminen sovellettavan lain vaatimusten mukaisesti. Huomaa kuitenkin, että käyttäjätilisi poistetaan ja tilin kautta saamasi edut nollautuvat. Huomaa myös, että suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruutusilmoituksen vastaanottamista tapahtuneen käsittelyn lainmukaisuuteen.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla voi olla oikeus siirrättää henkilötietosi soveltuvin osin toiselle rekisterinpitäjälle jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.
 • Valituksen tekeminen valvontaviranomaiselle: Jos olet sitä mieltä, että käsittelemme henkilötietojasi tavalla, joka loukkaa laillisia oikeuksiasi, voit tehdä valituksen paikalliselle valvontaviranomaiselle.


9. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käyttö

Evästeet ovat pieniä, usein kirjaimista ja numeroista koostuvia tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen verkkosivustoja käytettäessä. Käytämme evästeitä tarjoamamme sisällön ja mainosten räätälöimiseen, sosiaalisen median ominaisuuksien tukemiseen ja kävijämäärämme analysoimiseen. Lisäksi jaamme sosiaalisen median, mainosalan ja analytiikka-alan kumppaneillemme tietoja siitä, miten käytät sivustoamme. Kumppanimme voivat yhdistää näitä tietoja muihin tietoihin, joita olet antanut heille tai joita on kerätty, kun olet käyttänyt heidän palvelujaan. Käyttämällä sivustoamme, hyväksyt evästeiden käytön.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita sivustot voivat käyttää tehdäkseen käyttäjäkokemuksesta tehokkaamman.

Lain mukaan voimme tallentaa evästeitä laitteellesi, mikäli se on ehdottoman tärkeää sivuston toiminnan kannalta. Tarvitsemme suostumuksesi kaikenlaisten evästeiden käytölle. 

Tämä sivusto käyttää erityyppisiä evästeitä. Jotkut evästeet ovat sivuillamme esiintyvienkolmansien osapuolten palveluiden asettamia.

Voit muuttaa tai peruuttaa hyväksyntäsi sivustollamme evästeilmoituksen kautta.

 

10. Kolmansien osapuolten verkkosivustot

Huomaa, että tietyt verkkosivustomme toiminnot ovat kolmansien osapuolten tarjoamia ja niihin sovelletaan kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöjä.

Verkkosivustoillamme ja palveluissamme on toimintoja, jotka mahdollistavat sisällön jakamisen sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookin ”Jaa”-painike. Tällaiset toiminnot ovat suoraan ulkopuolisten palveluntarjoajien (esimerkiksi Facebook, Instagram) tarjoamia. Kyseiset palveluntarjoajat voivat kerätä sivustoilla käynteihin ja niiden palvelujen käyttöön liittyviä henkilötietoja omien tietosuojakäytäntöjensä ja -sääntöjensä mukaisesti.

Annan Suklaatehdas ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöistä tai tietosuojaa koskevista ehdoista.


11. Tietosuojakäytännön muutokset

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä. Kun julkaisemme muutoksia, tietosuojakäytännön yläosassa näkyvä voimaantulopäivä muuttuu päivämääräksi, jona muutokset tulevat voimaan.

Jos muutokset ovat olennaisia ja vaikuttavat käyttäjään epäsuotuisasti, Annan Suklaatehdas ilmoittaa niistä sähköpostitse sekä näkyvällä tavalla tämän tietosuojakäytännön alussa ja verkkosivustojemme etusivulla.


12. Määritelmät

Tässä tietosuojakäytännössä käytettäviin käsitteisiin sovelletaan seuraavia määritelmiä:

 • Rekisterinpitäjällä” tarkoitetaan tahoa, joka päättää, miten ja miksi henkilötietoja käsitellään. 
 • Henkilötiedoilla” tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Tunnistettavissa olevana pidetään henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen tekijän perusteella.
 • Käsittelyllä tarkoitetaan kaikkea, mitä henkilötiedoilla tehdään joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.
 • Henkilötietojen käsittelijällä” tarkoitetaan henkilöä tai tahoa, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun (muut kuin Rekisterinpitäjän työntekijät).


13. Yhteystiedot

Yleisissä tietosuoja-asioissa, käyttäjätiliin liittyvissä asioissa ja markkinointiviestinnän peruuttamista koskevissa asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme: annakshea@gmail.com.